Gå brandfarliga arbeten i Oskarshamn

Du vet väl att du kan gå en utbildning i brandfarliga arbeten i Oskarshamn? Kursen brandfarliga arbeten i Oskarshamn ges via Windings. Om du jobbar med det som kallas för heta arbeten, så är det ett måste att du tar denna kurs. Det ska göras vart femte år. Yrken där det förekommer risk för eld och brand, det är heta arbeten. Det är bland annat svetsare som hör till detta. Det eftersom att när man svetsar, så blir det gnistor, som kan leda till en brand.

Att arbeta med heta arbeten, det är medför risker. För att ha koll på dessa samt även veta hur du ska hantera allt om en brand bryter ut, så är det bra att gå en kurs där du lär dig detta. Kursen hos Windings Brandfarliga Arbeten och den är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier.

Har du ett brandfarligt arbete?

Förr kallades brandfarliga arbeten i Oskarshamn för heta arbeten, men numera heter det just Brandfarliga Arbeten hos Windings. Det motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Kursen hos Windings följer alla försäkringsbolags krav med lärarledd teori och därefter praktisk släckning.

Om du arbetar med något där det finns risker för att det börjar brinna, så ska du gå denna kurs. Det för att få de rätta kunskaperna samt även för att få det certifikat du behöver. Bland annat lär du dig hur du ska bete dig om det börjar brinna. När du genomgått din utbildning och fått godkänt, så får du även ditt certifikat. Ett sådant ska alla som jobbar med brandfarliga yrken ha.

Windings kurs ger dig:

  • Rätt kunskaper inom lagar och regler samt annat inom brandskydd.
  • Säkerhetsregler
  • Riskhantering
  • Grundläggande brandskydd